Competitie schi

Regulamentul de desfasurare al concursului "Intra in competitie cu Hervis si Tiriac Auto, iar Fischer te trimite o saptamana la ski in Franta cu Snow Fest" Formular inscriere    1. Organizatorul concursului:

Organizator al concursului "Intra in competitie cu Fischer, Hervis si Tiriac Auto te trimite o saptamana la ski in Franta cu Snow Fest" este Societatea SPORTS GAMES S.R.L.,  cu sediul in Timişoara, Str. Ovidiu Balea, nr. 57, încăperea 1, etaj 1, Judet Timiş, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J35/364/2002, Cod Unic de Inregistrare 14522187, reprezentata de catre dl. Cardoş Horia Dan, in calitate de Administrator, denumita in cele ce urmeaza Organizator.

Organizarea concursului are loc in conformitate cu parteneriatul incheiat cu Hervis Sports And Fashion S.R.L., Tiriac Auto S.R.L. si Sfara 1999 S.R.L., denumiti in continuare Parteneri

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii.

 

    2. Perioada de desfasurare a concursului: 

Concursul se desfasoara intre 15 noiembrie 2015 ora 10.00 si 19februarie 2016 ora 12.00 cu respectarea conditiilor prezentului regulament.

 

    3. Conditii de participare: 

La concurs poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 ani si care are capacitatea deplina de exercitiu (denumit in continuare Participant) si care in perioada 15 noiembrie 2015 ora 10.00 - 19 februarie 2016 ora 12.00 indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) a cumparat produse de minim 300 lei dintr-un magazin Hervis din Romania sau de pe site-ul www.sportsgames.ro

b) a completat online pe www.sportsgames.ro - Sectiunea magazin online - Competitie ski, in intregime toate informatiile prevazute pe formularul de inscriere la oricare dintre concursurile de ski (Cupa Fischer, Cupa Hervis, Cupa Tiriac Auto sau Cupa Snow Fest) sau a completat intr-un magazin Hervis, in intregime toate informatiile prevazute pe  talonul destinat acestei campanii de promovare.

Formularele de  concurs trebuie completate cu informatii valide si conforme cu realitatea.

Nu pot participa la acest concurs sportivii afiliati sau care apar in clasamentele Federatiei Romane de Ski si Biathlon.

Validarea castigatorilor presupune verificarea si validarea datelor inscrise.

Inregistrarea unor date false sau in necorcondanta cu realitatea duce la descalificarea participantului.

Nu pot participa la Concurs angajatii Sports Games S.R.L., Hervis Sport and Fashion S.R.L., Tiriac Auto S.R.L. si Sfara 1999 S.R.L., precum si sotul/ sotia si rudele de gradul IV ale acestora.

Prin participarea la concurs, participantii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la această Campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 

Modul de desfasurare  al concursurilor de ski Cupa Fischer, Cupa Hervis, Cupa Tiriac Auto sau Cupa Snow Fest:

Cupa Fischer se va desfasura in data de 23 ianuarie 2016 in statiunea Vatra Dornei

Cupa Hervis se va desfasura in data de 30 ianuarie 2016 in statiunea Arieseni

Cupa Tiriac Auto se va desfasura in data de 13 februarie 2016 in statiunea Predeal

Cupa Snow Fest se va desfasura in data de 20 februarie 2016 in statiunea Ski Resort Transalpina.

In functie de conditiile meteo (in principal de existenta zapezii) datele de desfasurare a celor  4 (patru) cupe la ski pot suferi modificari care vor fi anuntate din timp atat pe site-ulOrganizatorului si Partenerilor, cat si prin newsletteruri trimise tuturor celor interesati.

Fiecare dintre cele patru concursuri de ski se va desfasura pe doua categorii, respectiv: barbati si femei. Proba de concurs: slalom special.

Juriul va fi format din sportivi si antrenori de ski profesionisti afiliati Federatiei Romane de Ski si Biathlon care vor cronometra fiecare timp al fiecarui concurent.

Concurentul cu timpul cel mai mic va fi validat castigatorul  cupei respective.

Organizatorul si Partenerii isi rezerva dreptul de a folosi imaginea castigatorilor fiecarei cupe la ski in mass media sau in materialele promotionale proprii atat offline cat si online.

Lista completa a castigatorilor va fi afisata pe siteurile celor patru parteneri dupa incheierea fiecarei cupe la ski.

Premiile acordate in cadrul fiecarei competii de ski vor consta in produse si accesorii de ski care vor fi asigurate de firma SportsGames S.R.L.

Fiecare concurs de ski (Cupa Fischer, Cupa Hervis, Cupa Tiriac Auto, Cupa Snow-Fest) este independenta de celelalte si are o premiere separata pentru fiecare categorie in parte:

Baieti:premiul I , premiul II , premiul III

Fete:  premiul I , premiul II , premiul III.

 

    4. Premiul Concursului:

In cadrul Concursului se va acorda un singur premiu constand intr-o excursie pentru 2 persoane in perioada 19-26 martie 2016 la Les 2 Alpes in Franta si care include: 7 nopti cazare in apartamente, 6 zile skipass, acces la toate activitatiile din cadrul evenimentului conform ofertei prezentate pe site-ul Snow Fest (http://www.snow-fest.ro/pachet) si transport cu autocarul sau transfer de pe unul din aeroporturile din oferta (http://www.snow-fest.ro/transport.php) pana la statiune.

Valoarea comerciala totala a premiului este de 980 Euro (echivalentul a 4.361 lei, la cursul 1 Eur=4,45 lei). Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani. 

Tragerea la sorti a castigatorului, din urna special amenajata, este organizata de Sports Games S.R.L.

Marele premiu se va acorda prin tragere la sorti in data de 20 februarie 2016 in statiunea Ski Resort Transalpina. Tragerea la sorti va avea loc in jurul orei 14.00 pe o scena special amenajata.

Juriul care va desemna marele castigator va fi format din cate un reprezentant al Sports Games S.R.L., Hervis Sports And FashionS.R.L., Tiriac Auto S.R.L., Sfara 1999 S.R.L., un reprezentant al publicului prezent la eveniment si un reprezentant al statiunii Ski Resort  Transalpina.

Reprezentantul publicului va fi cel/cea care va extrage din urna talonul castigator.

Daca talonul castigator extras din urna nu indeplineste una dintre conditiile de participare mentionate la art. 3 din prezentul Regulament, Organizatorul va proceda la o noua tragere la sorti,cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. 

Daca castigatorul este prezent la eveniment va trebui sa prezinte un act de identitate valabil (carte de identitate sau pasaport) sau permisul de conducere.

Daca castigatorul nu este prezent la eveniment el va fi contactat in maxim 48 de ore la numarul de telefon si la adresa de e-mail cu care s-a inregistrat in concurs.

In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat de catre Organizator, din motive independente de acesta din urma ori in cazul refuzului unui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara), acesta pierde dreptul de atribuire a premiului, iar Organizatorul are dreptul de a proceda la o noua tragere la sorti. Tragerea la sorti va avea loc la sediul Organizatorului in prezenta reprezentantilor a cel putin doi dintre Parteneri.

Pentru a intra in posesia premiului, Castigatorul va primi toate informatiile si documentele necesare pe e-mail sau in alta modalitate agreata de acesta cu Organizatorul.

Organizatorul si Partenerii isi rezerva dreptul de a folosi imaginea marelui castigator in mass media sau in materialele promotionale proprii atat offline cat si online.

Numele castigatorului va fi afisat pe siteurile celor patru parteneri dupa incheierea si desemnarea celui care a castigat marele premiu.

 

    5. Verificari si sanctiuni

Din dorinta de a nu prejudicia nici un concurent care doreste sa participe la aceasta campanie de promovare organizatorii isi rezerva dreptul de a putea efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare.

In cazul in care, in urma verificarilor facute de organizatori, se constata ca exista participanti care incearca sa fraudeze procesul de inscriere in campania de promovare, organizatorii pot sa retraga acestor persoane dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme si/sau sa le restrictioneze participarea la campanie pe toata durata acesteia.

 

    6. Limitarea raspunderii

 

Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in regulament nu vor fi luate in considerare. 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderea,intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea online in concurs, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea de internet ori de furnizorul de electricitate a persoanei care doreste sa se inscrie in concurs.

De asemenea la inscrierea online, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioade de trafic intens care pot periclita inscrierea in concurs in perioada de desfasurare a concursului.

 

    7. Angajamente, confidentialitatea datelor

Organizatorul se obliga sa respecte confidentialitatea datelor si informatiilor obtinute de la participanti si castigator.

Datele personale colectate in cadrul acestui concurs nu vor fi dezvaluite catre terti  cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care acestatrebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.Sunt considerati parteneri contractuali ai Organizatorului Hervis Sports And Fashion S.R.L., Tiriac Auto S.R.L. si Sfara 1999 S.R.L.

Prin inscrierea in concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite de acesta si Partenerii sai contractuali pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului si ale Partenerilor lor, prin orice mijloace de comunicare (posta, email, sms). Prin inscrierea in concurs persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc sa fie prelucrate de Organizator, în scopul desfasurarii prezentului Concurs si în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, completata si modificata.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale prelucrate pe durata Concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorului Concursului si sa le utilizeze in conformitate cu legislatia in vigoare.

Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

- dreptul la informare, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

- dreptul de acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

- dreptul de opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune inorice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

- dreptul de interventie asupra datelor, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

- dreptul de a se adresa justitiei potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea expresa a oricarui Participant, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii la Concurs vor trimite Organizatorului pe adresa Timişoara, Str. Ovidiu Balea, nr. 57, încăperea 1, etaj 1, Judet Timiş, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

Organizatorul se obliga sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior acestuia pe o durata nelimitata de timp. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, fiecare castigator isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lui personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii premiului, indeplinirii obligatiilor fiscale si dupa caz, pentru activitati ulterioare de marketing direct.

 

    7. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

 

 

    8. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

In categoria acestor evenimente sant incluse, fara a se limita la acestea: lipsa zapezii in statiunile unde se desfasoara cupele de ski, razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure,alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea  organizatorilor din motive independente de vointa lor,impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

Daca Organizatorul invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie pe pagina de facebook si pe site-ul companiei, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora,existenta acestuia.

 

    9. Regulamentul oficial al concursului

Regulamentul Oficial al Concursului "Intra in competitie cu Hervis si Tiriac Auto si Fischer te trimite o saptamana la ski in Franta cu Snow Fest" este disponibil gratuit oricarui solicitant pe pagina http://sportsgames.ro.


Formular inscriere